Quickline Consulting startade sin verksamhet år 1988 och har sedan dess arbetat med att få våra kunders verksamhet att fungera effektivt och med så få och korta avbrott som möjligt i deras verksamhet.

Vi har ett väletablerat kontaktnät inom branschen som gör det möjligt för oss att använda specialistkompetens utanför det egna företaget om detta behövs. Vi ser oss som en naturlig partner för mindre företag och är specialiserade på ekonomi- och lönesystem.