Office 365

Office 365 är en s.k. molntjänst där all lagring/funktionalitet finns i datacenter hos Microsoft. Detta innebär att all lagrad information/data och funktioner alltid är tillgängliga oavsett plats och tidpunkt.

Det finns stora kostnads-besparingar att göra när det gäller bl.a. IT-support med att flytta företagets mail till Office 365. Microsoft uppdaterar/uppgraderar och underhåller all mail-funktionalitet med automatik och det sker utan störningar.

Office 365 innehåller (beroende på abonnemang):

Mail: Exchange Online, mail-hantering, distributionsgrupper, regler m.m.
Lync: Plattform för kommunikation, närvaro, tel./video-konferenser m.m.
OneDrive: Lagringsutrymme, synkronisera mappar/filer mellan enheter m.m.
SharePoint: Plattform för samarbete, dokumentportaler, intranät, projektplatser m.m Ex: Intranät med dynamiska web-platser för t.ex. nyheter. Dokumentportaler för säker och enkel åtkomst av dokument.

Office Pro Plus 2013: Får installeras på 5 enheter (Windows eller Mac) per användare.
Följande huvud-delar ingår:
• Outlook
• Word
• Excel
• PowerPoint
• OneNote

Med Office 365 från Microsoft får företaget ett komplett paket för att hantera alla mail och dokument, på ett säkert och bekvämt sätt, med många smidiga funktioner ”out-of-the-box”.